HOME > 제품소개 > 세신버팔로
가정용공구세트
  HOME USE TOOL KITS - 15P
   
   
 
세트구성-T6KL302
품명

호칭치수

품명 호칭치수
1.미니니퍼(Mini Diagonal
Cutting Nippers)
115mm(4 1/2 ") 6.드라이버(Screw Driver) 4 x 75mm
2.미니라디오펜치(Mini Snipe
Nose Plier With Side Cutter)
125mm(5") 7.드라이버(Screw Driver) 3 x 60mm
3.전기인두(Soldering lron) 납땜용 8.검전드라이버(Checking Driver)

3 x 60mm

4.송곳(Gimlet) 4 x 75mm 9. 핏셋(Tweezers) 집게용
5.드라이버(Screw Driver) 4 x 75mm 10.가방(Bag)