HOME > 제품소개 > 세신버팔로
다목적공구세트
  MULTY TOOL KIT SET - 9P
   
   
 
세트구성-T6KL209
품명

호칭치수

품명

호칭치수
1.콤비네이션플라이어(Slip Joint Plier) 150mm(6")
6.못통(Nail Case) 7PCS
2.강력니퍼(Diagonal Cutting
Nippers)
175mm(7") 7.절연테이프(Insulating Tape) 전기용
3.드라이버(Screw Driver) 4 x 75mm 8.멈춤형 줄자(Line Ruler) 2M
4.드라이버(Screw Driver) 4 x 75mm 9.가방(Bag)  
5.송곳(Gimlet) 3 x 60mm